Visi & Misi

Pembelajaran di MTMU adalah berteraskan Al-Quran dan Sunnah, dan berpandukan kepada mazhab syafie, aqidah asy’ariyah dan kitab-kitab tulisan Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang muktabar.

Moto

❤️ Panduan Quran Dan Sunnah, Dunia Di Jelajah

Visi

❤️ Melahirkan Generasi Ulama Yang Bertaqwa, Berilmu, Beramal Dan Memberi Manfaat Kepada Ummah.

Misi

  • Memantapkan Akidah & Syariah Secara Menyeluruh.
  • Mendidik Serta Melatih Para Pelajar Dalam Bidang Al-Quran & Hadis. Menyampaikan Fahaman Agama Yang Selaras Dengan Fahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
  • Melaksanakan Tuntutan Ilmu & Dakwah.
  • Mengembalikan Kegemilangan Kehidupan Rasulullah SAW, Para Sahabat & Golongan Ulama Yang Muktabar.

Marilah menderma pada tabung Maahad Tahfiz Miftahul Ulum

Kami memerlukan sumbangan anda