Status Madrasah Tahfiz Mifahul Ulum – Terkini 3

Posted on Tuesday, 27 March, 2012

Sebahagian daripada operasi dan pembelajaran di kolej telah diubah disebabkan oleh pembangunan yang dijalankan untuk kolej baru.Walaupun dalam keadaan yang sempit siap mereka masih tersenyum.Mungkin mereka tersenyum di kolej baru yang sedang dibina.